Chưa được phân loại

Technical Workshop on Integrated Waste Management and solution to reduce open burning Activities organized in…

  On July, 25th, 2018, “Technical Workshop on Integrated Waste Management and solution to reduce open burning Activities ” was held  at the Trade Union Hotel, 14 Tran Binh Trong Street, Hanoi,Vietnam. The workshop was attended by professional stafftechnical staff of the communes and districts which is the hot spot of recycling activities, waste treatment, […]

Hội thảo kỹ thuật về Tích hợp quản lý chất thải nhằm giảm thiểu các…

Hội thảo kỹ thuật về Tích hợp quản lý chất thải nhằm giảm thiểu các hoạt động đốt ngoài trời tổ chức tại Hà Nội. Ngày 25 tháng 7 năm 2018, tại Khách sạn Công Đoàn, 14 Trần Bình Trọng, Hà Nội, “Hội thảo kỹ thuật về Tích hợp quản lý chất thải nhằm giảm […]

Hội thảo “Các giải pháp tận dụng sinh khối nhằm giảm thiểu hoạt động đốt…

Giảm thiểu hoạt động đốt ngoài trời bảo vệ môi trường Sáng 23/11/2017, tại Hà Nội, hội thảo “Các giải pháp tận dụng sinh khối nhằm giảm thiểu hoạt động đốt ngoài trời” với sự tham gia của gần 50 đại biểu trong ngành đã góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi […]

Ô nhiễm từ đốt rác, rơm rạ gây nhiều loại bệnh nguy hiểm

Ô nhiễm từ đốt rác, rơm rạ gây nhiều loại bệnh nguy hiểm Đốt rác, rơm rạ… ngoài trời phát sinh ra nhiều chất độc hại gây nhiều loại bệnh nguy  hiểm, trong đó có ung thư. Đây là thông tin được đưa ra tại Hội thảo “các giải pháp tận dụng sinh khối nhằm giảm thiểu […]

Hoa hậu Thùy Trang về Hòa Bình chạy bộ tuyên truyền giảm thiểu đốt ngoài…

Ngày 23 tháng 9, Hoa hậu biển Việt Nam 2016 Phạm Thùy Trang đã có mặt tại Kim Bôi –  Hòa Bình và cùng với các vận động viên tham gia vào chương trình chạy bộ Hành trình Việt Nam Xanh trong chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017. Chương trình Chạy […]

Hướng dẫn BAT/BEP về đốt hở chất thải, bao gồm đốt tại các bãi chôn…

Hướng dẫn về các phương pháp kỹ thuật sẵn có tốt nhất và hướng dẫn tạm thời về Thực hành môi trường tốt nhất liên quan đến Điều 5 và Phụ lục C của Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy – Đốt hở chất thải, bao gồm đốt […]

Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP)

Link tải về Công ước Stockholm bản tiếng Anh: SC_unep_pop_2 Công ước Stockholm bản tiếng Việt: Điều 1 – 15 của Công ước Điều 16 – 30 của Công ước Phụ lục của Công ước

Kế hoạch quốc gia thực hiện Công ước Stockholm về các chất POP

Quyết định số 1598/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc ban hành Kế hoạch quốc gia thực hiện Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030   Link tải về: 1598.signed

Bộ công cụ để xác định và định lượng Dioxin, Furan và các chất U-POP

Bộ công cụ để xác định và định lượng các chất Dioxin, Furan và các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy phát sinh không chủ định U-POP: Tải tại link: UNEP-POPS-TOOLKIT-TOOLK-PCDD-PCDF-2012.En

Made with in Viet Nam • Powered by Mekong Web Services