BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TRÌNH DIỄN ÁP DỤNG BAT VÀ BEP TRONG HOẠT ĐỘNG ĐỐT NGOÀI TRỜI NHẰM THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC STOCKHOLM VỀ CÁC CHẤT POP

TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Địa chỉ: Số 10 Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

ĐT: 0243. 7956868 (máy lẻ 3218)

Email: stopopenburningvietnam@gmail.com