First Prize – by Trần Hồng Thiện

 

Second Prize – by Lê Quốc Trung

Second Prize – by Võ Mạnh Anh Quân

 

Third Prize – by Dương Vũ Thanh Ngọc

 

Third Prize – by Phạm Ngọc Diệu

 

Third Prize – by Trương Huỳnh Bảo Khanh

 

Consolation Prize – by Bùi Hồng Yến

 

Consolation Prize – by Lê Thùy Như

 

Consolation Prize – by Nguyễn Linh Chi

 

Consolation Prize – by Võ Trần Bảo Ngọc