Hội thảo kỹ thuật về Tích hợp quản lý chất thải nhằm giảm thiểu các hoạt động đốt ngoài trời tổ chức tại Hà Nội.

Ngày 25 tháng 7 năm 2018, tại Khách sạn Công Đoàn, 14 Trần Bình Trọng, Hà Nội, “Hội thảo kỹ thuật về Tích hợp quản lý chất thải nhằm giảm thiểu các hoạt động đốt ngoài trời” đã được tổ chức với sự tham gia từ các cán bộ môi trường của các xã, huyện là điểm nóng của hoạt động tái chế, xử lý chất thải, đến cán bộ quản lý cấp Trung ương và các công ty hoạt động trong lĩnh vực thu gom, xử lý chất thải.

Ô nhiễm không khí do đốt hở/đốt ngoài trời trong các hoạt động tái chế đang là một trong những thách thức lớn trong quản lý môi trường làng nghề hiện nay. Hành động đốt hở này không những gây ra những hậu quả có thể thấy trước mắt như ô nhiễm không khí và khói, gia tăng nhiệt độ cục bộ, mà còn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng về lâu dài do nguy cơ phát sinh các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy, tồn tại bền vững trong môi trường. “Hội thảo kỹ thuật về Tích hợp quản lý chất thải nhằm giảm thiểu các hoạt động đốt ngoài trời” được tổ chức nhằm mục đích nâng cao hiểu biết nhằm giảm thiểu các hoạt động đốt ngoài trời/đốt hở chủ yếu trong tái chế chất thải. Hội thảo được tổ chức bởi Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường – Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ban quản lý dự án “Trình diễn áp dụng BAT và BEP trong hoạt động đốt ngoài trời nhằm thực hiện Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP)”.

Với thông điệp “Giảm thiểu đốt ngoài trời/đốt hở để bảo vệ môi trường và sức khỏe”, tại Hội thảo này, các đại biểu đã được nghe các giới thiệu các vấn đề: Rà soát các quy định pháp lý về quản lý chất thải rắn, chất thải có chứa POP liên quan đến hoạt động đốt ngoài trời tại Việt Nam; Thành phần của CTR và sự hình thành các chất POP do các hoạt động đốt ngoài trời; BAT/BEP trong các công nghệ xử lý CTR để giảm thiểu phát sinh U-POPs do đốt hở; và Chia sẻ thông tin về các nguồn lực hỗ trợ, các nguồn vốn vay để cải thiện công nghệ sản xuất thân thiện với môi trường. Buổi chiều, các đại biểu đã đi tham quan thực địa tại Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp phát điện (Nhà máy Nedo) tại Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, huyện Sóc Sơn.

Hội thảo đã thu hút sự tham dự của gần 100 đại biểu đến từ các đơn vị: Bộ Tài nguyên và Môi trường; cán bộ quản lý môi trường tại các khu vực làng nghề; các Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh đồng bằng Sông Hồng như Hải Dương, Nam Định, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hà Nội; các Hội Nông dân, Đoàn thanh niên từ các địa phương; các công ty thu gom và xử lý chất thải rắn.

Hội thảo Kỹ thuật “Tích hợp quản lý rác thải nhằm giảm thiểu các hoạt động đốt ngoài trời” là một hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án “Trình diễn áp dụng phương pháp kỹ thuật tốt nhất hiện có (BAT) và kinh nghiệm môi trường tốt nhất (BEP) trong hoạt động đốt ngoài trời nhằm thực hiện Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP)”, được tài trợ bởi Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) ủy thác thông qua Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) với sự tham gia của 05 quốc gia, gồm Việt Nam, Campuchia, Lào, Mông Cổ và Philippin. Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chủ quản dự án, Vụ Quản lý chất lượng môi trường -Tổng cục Môi trường là đơn vị chủ trì thực hiện dự án; Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường là đơn vị thực hiện Hợp phần 4 – Đào tạo và nâng cao nhận thức của Dự án.

Dự án khuyến khích, hỗ trợ áp dụng các công nghệ tiên tiến, hiện đại, công nghệ sạch, thân thiện với môi trường, kinh nghiệm bảo vệ môi trường tốt nhất hiện có để giảm thiểu và loại trừ phát thải các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy hình thành không chủ định (UPOP), là một trong những đề án ưu tiên thuộc Kế hoạch quốc gia thực hiện Công ước Stockholm của Việt Nam. Mục tiêu của Dự án là giảm phát thải các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy phát sinh không chủ định (UPOP) trong hoạt động đốt ngoài trời hiệu quả và bền vững.

Đại biểu đăng ký tham dự Hội thảo

Các đại biểu tham dự Hội thảo

Các đại biểu tham dự Hội thảo

Trao chứng nhận tham dự cho các đại biểu

Trao chứng nhận tham dự cho các đại biểu

 

 

Ông Ngô Xuân Tiến giới thiệu nhà máy Nedo

Các đại biểu tham quan nhà máy Nedo

Các đại biểu tham quan nhà máy Nedo