Các đại biểu tham gia đăng ký hội thảo

 

  Toàn cảnh Hội thảo

 

Phát biểu chuyên đề : Rà soát các quy định pháp lý về quản lý chất thải rắn, chất thải có chứa POP liên quan đến hoạt động đốt ngoài trời tại Việt Nam – ThS. Nguyễn Như Trung, Vụ Quản lý Chất thải, Tổng cục Môi trường

Phát biểu chuyên đề : Thành phần của CTR và sự hình thành các chất POP do các hoạt động đốt ngoài trời – TS. Trịnh Thị Thắm, Trường Đại học Tài nguyên và môi trường Hà Nội

 

Các Đại biểu tham dự hội nghị chụp ảnh kỉ niệm

 

Trò chơi tập thể về phân loại chất thải

 

Trò chơi tập thể về phân loại chất thải

 

Ông Trần Kiên – trưởng phòng kế hoạch phát triển Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam – Chia sẻ thông tin về các nguồn lực hỗ trợ, các nguồn vốn vay để cải thiện công nghệ sản xuất thân thiện với môi trường

 

Thăm thực địa Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp phát điện tại Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, huyện Sóc Sơn

 

Thăm thực địa Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp phát điện tại Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, huyện Sóc Sơn

 

Cùng thảo luận và điền bảng khảo sát sau tập huấn

 

Trao giấy chứng nhận kết thúc chương trình tập huấn cho các Đại biểu tham gia