Tại Việt Nam, hoạt động đốt ngoài trời các phế phẩm nông nghiệp, đốt tại bãi rác ngoài trời, đốt chất thải sinh hoạt và cháy rừng tại làng nghề và các khu vực nông thôn thường gây ra các vấn đề ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, bao gồm các nguồn phát sinh các chất Dioxin/Furan, các chất POP mới và các chất gây ô nhiễm khác. Theo số liệu của UNEP về cập nhật kết quả kiểm kê quốc gia, phát thải Dioxin/Furan là trung bình 22,6 g TEQ/năm trong 6 năm (2007-2012) trong các hoạt động đốt ngoài trời. Tổng phát thải Dioxin từ các ngành công nghiệp khác nhau tại Việt Nam ước đạt 564,4 g TEQ/năm.

Trước những vấn đề đó, trong hai ngày 16-17/9/2016, tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Tổng cục Môi trường đã tổ chức khóa tập huấn “Ảnh hưởng của đốt ngoài trời tới môi trường và sức khỏe cộng đồng” dành cho đối tượng là cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường và sức khỏe con người và có sự tham gia từ các cơ quan, đơn vị, Bộ, ban ngành về môi trường, sức khỏe môi trường. Khóa tập huấn là một hoạt động của Dự án “Trình diễn áp dụng phương pháp kỹ thuật tốt nhất hiện có (BAT) và kinh nghiệm môi trường tốt nhất (BEP) trong hoạt động đốt ngoài trời nhằm thực hiện Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP)”; nằm trong chuỗi sự kiện hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017 do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức tại thành phố Quảng Nam.

Ông Hoàng Văn Thức, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu khai mạc tại khóa tập huấn, ông Hoàng Văn Thức, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường cho biết, khóa tập huấn là một trong bốn hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2016 mà Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với tỉnh Quảng Nam tổ chức. Hoạt động này không chỉ có ý nghĩa tăng cường nhận thức về công tác bảo vệ môi trường nói chung mà sẽ cung cấp các thông tin về tác hại rủi ro của các hoạt động đốt ngoài trời, nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe môi trường do các hợp chất hữu cơ khó phân hủy và hợp chất khác phát sinh do các hoạt động này gây ra nói riêng. Đây cũng là cơ hội để các Bộ, ngành, địa phương trao đổi, chia sẻ thông tin về công tác quản lý bảo vệ môi trường theo lĩnh vực, ngành được phân công xử lý.

Tại khóa tập huấn, các giảng viên đã cung cấp các kỹ năng, thông tin cần thiết cho các học viên thông qua các chuyên đề: Sức khỏe môi trường, rủi ro phát sinh từ các hoạt động đốt ngoài trời tới sức khỏe và môi trường; Hướng dẫn phân loại chất thải rắn, các biện pháp, giải pháp nhằm giảm thiểu tối đa lượng chất thải rắn đem đốt; Vai trò của các cấp chính quyền trong quản lý, triển khai các hoạt động giảm thiểu đốt ngoài trời; Giới thiệu Nghị định 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu và Thông tư 36/2015-TT-BTNMT về quản lý chất thải nguy hại; Hướng dẫn thực hiện các nội dung tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về sức khỏe môi trường do ảnh hưởng của đốt ngoài trời và U-POP.

Toàn cảnh buổi tập huấn

Thông qua các chuyên đề, các đại biểu tham dự đã được cung cấp thêm những vấn đề cơ bản nhất về Công ước Stockholm, các chất POP và ảnh hưởng của các chất POP đến môi trường và sức khỏe; những rủi ro phát sinh từ các hoạt động đốt ngoài trời tới sức khỏe con người và môi trường cũng như việc phân loại, thu gom, xử lý chất thải rắn, các biện pháp, giải pháp nhằm giảm thiểu tối đa lượng chất thải đem đốt; các nội dung, hình thức, phương thức tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về sức khỏe môi trường do ảnh hưởng của đốt ngoài trời; đồng thời nhận thức được vai trò quan trọng của các cấp chính quyền trong việc vận động mọi tầng lớp xã hội có những việc làm, hành vi thiết thực để giảm thiểu các hoạt động đốt, những tác động của đốt ngoài trời tới môi trường và sức khỏe con người…

Các đại biểu tham dự chụp ảnh lưu niệm
Trình bày bài tập nhóm
Học viên sôi nổi tham gia làm bài tập nhóm
Học viên sôi nổi tham gia làm bài tập nhóm